امروز جمعه، 19 خرداد 1402

وب سایت هفته پژوهش

توضیحات وب سایت هفته پژوهش

اخبار

غرفه‌ها

شماره غرفهعنوان
01سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
02اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویاطلاعات بیشتر
03/1سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضویاطلاعات بیشتر
04دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضویاطلاعات بیشتر
06شرکت دانش بنیان و بین المللی سیلیکون تکاطلاعات بیشتر
06/1شرکت توسعه فناوری ازن تجهیز نویناطلاعات بیشتر
07دانشگاه حکیم سبزواریاطلاعات بیشتر
07/1مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگاناطلاعات بیشتر
08زعفران سحرخیزاطلاعات بیشتر
08/1سازمان بهزیستیاطلاعات بیشتر
08/2شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاداطلاعات بیشتر
09مجتمع سنگ آهن سنگاناطلاعات بیشتر
09/1مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهداطلاعات بیشتر
09/2شرکت تولیدی و صنعتی سامداطلاعات بیشتر
09/2شرکت تولیدی و صنعتی سامد (چسب مشهد)اطلاعات بیشتر
09/3اداره کل صنعت، معدن و تجارتاطلاعات بیشتر
10مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویاطلاعات بیشتر
11شهرداری مشهد (مرکز نوآوری شهری)اطلاعات بیشتر
12سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضویاطلاعات بیشتر
13معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه امام رضا علیه السلاماطلاعات بیشتر
13/1موسسه کیفیت رضویاطلاعات بیشتر
14 و 15 و16حوزه علمیه خراساناطلاعات بیشتر
17دانشگاه جامع امام حسین علیه السلاماطلاعات بیشتر
18دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضویاطلاعات بیشتر
19دانشگاه جامع علمی کاربردی استاناطلاعات بیشتر
20مرکز نوآوری و شتابدهی گروه صنعتی پارت لاستیک( مانو پارت)اطلاعات بیشتر
21دانشگاه سجاداطلاعات بیشتر
21/1دانشگاه صنعتی قوچاناطلاعات بیشتر
22دانشگاه غیرانتفاعی خیاماطلاعات بیشتر
22/1اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضویاطلاعات بیشتر
22/1موسسه آموزش عالی فردوساطلاعات بیشتر
23/4موسسه برنا آویژه پارسااطلاعات بیشتر
24شرکت گاز استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
25نیکزاد سرو گستراطلاعات بیشتر
26دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
27پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسیاطلاعات بیشتر
28پارک علم و فناوری خراسان رضویاطلاعات بیشتر
29پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهداطلاعات بیشتر
29/1موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییاطلاعات بیشتر
30مرکز نوآوری و کارآفرینی تک (تدبیرگران کارآفن صنعت)اطلاعات بیشتر
30/2دانشگاه تربت حیدریهاطلاعات بیشتر
31خبرگزاری ایسنااطلاعات بیشتر
32پارس سامان ایرانیاناطلاعات بیشتر
33انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
34صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
34/1شرکت طاها طب طوساطلاعات بیشتر
35بنیاد نخبگان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
35پایگاه تحلیلگران فناوری های نوین صدرا ایرانیاناطلاعات بیشتر
36موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلاماطلاعات بیشتر
39کانون قالبسازاناطلاعات بیشتر
42شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویاطلاعات بیشتر
43اداره کل استاندارد خراسان رضویاطلاعات بیشتر
44شرکت آب وفاضلاب مشهداطلاعات بیشتر
44/1اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضویاطلاعات بیشتر
45دانشجویانه - شبکه توانمندسازی دانشگاهیاناطلاعات بیشتر
46مراکز تحقیقات بسیج دانشجویی استاناطلاعات بیشتر