امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 04
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محسن مرادی
  • تلفن: 05138465752
  • نشانی: مشهد - شهرک غرب- بلوار استاد یوسفی - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد