امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

  • شماره غرفه: 09/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: الهه سادات ذوقی حسینی
  • تلفن: 05131291089
  • نشانی: میدان شهدا-ساختمان شورای اسلامی شهر مشهد-طبقه دوم-مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد