امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 18
  • نام و نام خانوادگی ریاست: سید مولا خاتمی
  • تلفن: 38709431
  • نشانی: مشهد.ابتدای بولوار پیروزی میدان شهید کاوه دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی(منتظری)