امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شهرداری مشهد (مرکز نوآوری شهری)

  • شماره غرفه: 11
  • نام و نام خانوادگی ریاست: غلامرضا عباس زاده
  • تلفن: 05131295461
  • نشانی: میدان پژوهش، کارخانه نوآوری مشهد