امروز جمعه، 19 خرداد 1402

پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • شماره غرفه: 29
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محسن تفقدی
  • تلفن: 05137112653
  • نشانی: مشهد - میدان فردوسی - میدان بوعلی - پژوهشکده بوعلی - پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد