امروز جمعه، 19 خرداد 1402

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 28
  • نام و نام خانوادگی ریاست: مسعود میرزائی شهرابی
  • تلفن: 35003520
  • نشانی: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی