امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت آب وفاضلاب مشهد

  • شماره غرفه: 44
  • نام و نام خانوادگی ریاست: حسین اسماعیلیان
  • تلفن: 37008720
  • نشانی: خیابان فلسطین- نبش فلسطین 26