امروز جمعه، 19 خرداد 1402

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 02
  • نام و نام خانوادگی ریاست: سیدامیر شوشتری
  • تلفن: 05138440900
  • نشانی: مشهد- خیابان امام خمینی، حدفاصل ایستگاه سراب و میدان شهدا- اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی