امروز جمعه، 19 خرداد 1402

سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی

  • شماره غرفه: 12
  • نام و نام خانوادگی ریاست: عبدالحمید طالبی
  • تلفن: 05132291629
  • نشانی: حرم مطهر رضوی، ضلع شرقی دوربرگردان شیخ طبرسی، سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی