امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

  • شماره غرفه: 17
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمدرضا حسنی آهنگر
  • تلفن: 0000000000000
  • نشانی: بلوار وحدت. امت 1/1