امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت طاها طب طوس

  • شماره غرفه: 34/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمد مهدی شیردل شرقی
  • تلفن: 09052747388
  • نشانی: پارک علم و فناوری ،ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، واحد 410