امروز جمعه، 19 خرداد 1402

انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 33
  • نام و نام خانوادگی ریاست: دکتر سیّدمهدی مدنی بجستانی
  • تلفن: 05135425520
  • نشانی: پارک علم‌وفناوری استان - ساختمان مؤسسات فناور و دانش‌بنیان - طبقه‌ی اوّل - واحد 217