امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه غیرانتفاعی خیام

  • شماره غرفه: 22
  • نام و نام خانوادگی ریاست: بهمن هنری
  • تلفن: 05135156
  • نشانی: مشهد، میدان فلاحی