امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 26
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمدرضا دیمه کار
  • تلفن: 38769667
  • نشانی: بین میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی- پس از دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی