امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت توسعه فناوری ازن تجهیز نوین

  • شماره غرفه: 06/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: ابوالقاسم حسینی
  • تلفن: 05137677997
  • نشانی: مشهد خیابان احمد اباد بین احمد اباد 23 و 25 ساختمان سپاس واحد 4