امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت دانش بنیان و بین المللی سیلیکون تک

  • شماره غرفه: 06
  • نام و نام خانوادگی ریاست: صادق حیدری
  • تلفن: 05136034865
  • نشانی: مشهد-بلوار وکیل آباد- نبش وکیل آباد 25- پلاک 6