امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مرکز نوآوری و شتابدهی گروه صنعتی پارت لاستیک( مانو پارت)

  • شماره غرفه: 20
  • نام و نام خانوادگی ریاست: مهندس الیاس جوادی
  • تلفن: 051-35413236
  • نشانی: شهرک صنعتی توس فاز 1 بلوار تلاش شمالی خ7.4 شرکت عایق خودرو توس