امروز جمعه، 19 خرداد 1402

پارس سامان ایرانیان

  • شماره غرفه: 32
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمود رضا معلی
  • تلفن: 05132400970
  • نشانی: شهرک صنعتی فناوری برتر صنعت 3 واحد 167