امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت تولیدی و صنعتی سامد

  • شماره غرفه: 09/2
  • نام و نام خانوادگی ریاست: حسین محمودی خراسانی
  • تلفن: 05131669
  • نشانی: مشهد - کیلومتر 27 بزرگراه قوچان - شرکت تولیدی و صنعتی سامد (چسب مشهد)