امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

  • شماره غرفه: 08/2
  • نام و نام خانوادگی ریاست: یحیی فیضی
  • تلفن: 05133002195
  • نشانی: سرخس-پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد