امروز جمعه، 19 خرداد 1402

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 42
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محسن ذبیحی
  • تلفن: 05138189000
  • نشانی: بلوار وکیل اباد-باوار فرهنگ-بین فرهنگ 28 و 30