امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

  • شماره غرفه: 07/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: دکتر مصطفی جهانگیر
  • تلفن: 35091160
  • نشانی: بلوار وکیل آباد-بلوار لادن- نبش لادن 3 مرکز آموزش عالی وارستگان