فن بازار:

 

  فن بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادلات فناوری و دانش فنی است که با هدف رفع نیازهای اطلاعاتی افرادی که با مقوله تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن سر و کار دارند و نیز کمک به رفع مشکلات تجاری سازی نوآوری ها تاسیس گردیده است. فن بازار به عنوان بزرگترین بانک اطلاعات فناوری استان های خراسان، ایجاد و مدیریت بازار منطقه ای فناوری را ماموریت اصلی خود قرار داده است.

 

بازار سرمایه:

 

  بازار سرمایه  ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بیش از یک سال است. در این بخش امکان "عرضه سرمایه" و متقابلاً "تقاضای سرمایه" پیش بینی شده است.

 

همایش ها و نشست های راه اندازی :

 

   نشست‌ها، به منظور معرفي و تبادل فناوري‌هاي نو و تسهيل روند تجاري‌سازي آنها برگزار مي‌گردد. در اين نشست‌ها با دعوت ازشركت‌ها، مؤسسات و افراد داخلي و خارجي، زمينه براي مذاكره رودرروي آنان در راستاي توسعه و تبادل فناوري ايجاد مي‌گردد. در اين نشست‌ها بسته به موضوع آنها از صاحبان فناوري از يكسو و از مراكز سرمايه‌گذاري، صنعتي و تأمين مالي به عنوان متقاضي فناوري از سوي ديگر دعوت به‌عمل مي‌آيد تا ضمن ارتباط بين اين مراكز زمينه براي تجاري سازي و توسعه فناوري نيز فراهم آيد.

 

کارگزار رسمی فن بازار پارسیان "موسسه دارایی های فکری پلکان" می باشد.