1-      فن‌بازار به چه معناست و معادل لاتين آن چيست؟

 

فن‌بازار به معناي بازار فناوري، مركزي براي انجام مبادلات فناوري است. همانطور كه بازار مسكن محل مبادله مسكن است و بنگاه‌هاي معاملات مسكن واسطه‌هاي اطلاعاتي و حقوقي مسكن هستند، در بازار فناوري نيز فن‌بازارها نقش واسطه فناوري براي رساندن اطلاعات فناوري به "عرضه كنندگان"، " متقاضيان"، " كارآفرينان " و "سرمايه‌گذاران" را دارا مي‌باشند. معادل لاتين فن بازار Technomarket    است.  

 

2-       فن‌بازار ملي پارسیان از لحاظ تشكيلاتي چگونه است ؟

فن‌بازار پارسیان تحت نظارت پارك علم و فناوري خراسان راه‌اندازي شده و با كاركردي ملي فعاليت مي‌كند.  

 

3-      فن‌بازار پارسیان با چه هدفي تشكيل شده و درحال حاضر چه اقداماتي را انجام مي‌دهد؟

فن‌بازار پارسیان با هدف رفع نيازهاي اطاعاتي افرادي كه با مقوله تجاري‌سازي دانش فني و مبادله آن سر و كار دارند و نيز كمك به رفع مشكلات تجاري‌سازي نوآوري‌ها تاسيس شده‌است و ماموريتهاي زير را در دستور كار خود دارد:

-  اطلاع‌رساني و بازاريابي محصولات و تجهيزات صنعتي و فناورانه از طريق بانك‌هاي فناوري؛

- اطلاع‌رساني پيشنهادات فناوري از طريق بانك‌هاي فناوري؛

- اطلاع‌رساني تقاضاهاي فناوري از طريق بانك‌هاي فناوري و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها؛

-  ثبت تقاضاهاي فناوري در بانك‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني آنها با هدف يافتن فناوري‌هاي مورد نظر ؛

-  اطلاع‌رساني متخصصين حوزه‌هاي مختلف فناوري؛

-  اطلاع‌رساني جديدترين اخبار و تحولات فناورانه كشور؛

 

4-      مخاطبين اصلي فن‌بازار چه كساني هستند؟

محققين، مخترعين، دانشمندان، صنعتگران، سرمايه‌گذاران و كليه كساني كه با مقوله فناوري و نوآوري مرتبط هستند، مخاطبين فن‌بازار به حساب مي‌آيند و مي‌توانند از امكانات ما استفاده كنند.

 

5-      نحوه ثبت اطلاعات در بانك‌هاي اطلاعاتي سايت فن‌بازار به چه صورت است ؟

سايت فن‌بازار پارسیان داراي 3 بانك اطلاعاتي است كه براي ثبت اطلاعات در هريك از بانك‌ها، ابتدا بر حسب نیاز با استفاده از آيتم" کاربرگ عرضه فناوری" و یا "کاربرگ تقاضای فناوری" در قسمت بالا و سمت راست سايت، نسبت به ورود اطلاعات اقدام نماييد.شايان ذكر است كه ثبت اطلاعات، در دو بخش صورت مي‌گيرد. بخش اول اطلاعات مربوط به محصول و يا فناوري است و بخش بعدي مربوط به رزومه حقيقي يا حقوقي صاحب آن مي‌باشد كه لازم است هر دو قسمت به طور دقيق تكميل شود.   

 

6-      ثبت اطلاعات محصولات و فناوري‌ها در اين سايت، چه مزيت ويژه‌اي براي صاحب آن به همراه دارد ؟

صاحبان فناوري‌ها و محصولات و تجهيزات پشرفته، مي‌توانند با ثبت اطلاعات محصولات و دانش فني خود در اين سايت، از مزيت اطلاع‌رساني گسترده، سريع و تخصصي در بانك اطلاعات فناوري كشور به منظور بازاريابي و معرفي دستاوردها و توانمندي‌هاي خود استفاده نمايند. ضمن اينكه ثبت اطلاعات در اين بانك رايگان بوده و آمار بازديد روزانه از اين سايت قابل توجه است.

 

7-      چه محصولات و دستاوردهايي قابليت ثبت شدن در بانك‌هاي اطلاعاتي فن‌بازار را دارند؟

محصولات و فناوري‌هاي قابل انتشار در سايت فن بازار بايد داراي ملاك‌هاي زير باشند :

-   در حوزه فناوري‌‌هاي جديد بوده و توليد آن بر مبناي دانش باشد ( محصولات دانش‌بنيان )

-   داراي نوآوري بوده و داراي نمونه‌هاي مشابه متعدد نباشد

-   داراي نمونه اوليه توليد بوده و قابليت توليد ( بر مبناي سفارش و يا توليد صنعتي‌) را داشته باشد

8-      آيا ثبت اطلاعات در سايت فن‌بازار، حقي براي صاحب آن ايجاد مي‌نمايد و آيا در قبال اين ثبت، گواهي ويژه‌اي براي صاحب فناوري صادر مي‌شود؟

ثبت اطلاعات در اين سايت حقي را براي صاحبان فناوري و محصولات به جهت حقوقي ايجاد نمي‌نمايد و مسئوليت صحت و سقم اطلاعات بر عهده صاحب داده مي‌باشد.ضمناً در قبال ثبت اطلاعات گواهي خاصي براي صاحب آن صادر نمي‌شود لكن اطلاعات مذكور، در صورت كامل بودن و انطباق با پارامترهاي فن بازار، قابليت انتشار عمومي خواهد يافت.