عناوین فناوری ها :

نانو کپسول های حاوی ویتامین ای 
کپسول های حاوی ترکیبات زیست فعال جهت غنی سازی مایعات شفاف
تهیه ریزکپسول های کپسیکام
فرمولاسیون کره گردو و بررسی تأثیر افزوده های مختلف بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن
بررسی امکان تولید و ارزیابی اجرای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی
تولید نوشیدنی جامد
بررسی تأثیر کونژوگاسیون پروتئین آب پنیر - نشاسته اصلاح شده بر خواص عملکردی امولسیون روغن در آب
مطالعه و امکان سنجی استفاده از ضایعات هندوانه در تولید فرآورده های غذایی دارویی و صنعتی
تهیه افشانه پودر ترکیبات موثره زعفران
تولید نانوحسگرهای حساس به PH جهت پایش فساد ماهی
پمپ پخشی خلأ بالا
تهیه نانوفیلترهای جاذب بو به روش جایگذاری مولکول های حفره دار در شبکه الکتروریسی شده استات سلولز
معلق سازی دانه های گیاهی درون نوشیدنی
استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون خامه
تولید پودر نوشیدنی فراسودمند (پروبیوتیک) زرشک

خوراک پز خورشیدی دوجهته با آیینه های قابل تنظیم

جهت کسب اطلاعات از جزئیات فناوری ها با ما تماس بگیرید.