عناوین فناوری ها :

 

برانکارد تاشو با قابلیت حمل آسان

دستگاه احضار پرستاری و اعلام کدهای بحران به همراه نرم افزار مدیریتی
پایار (کمک به حرکت کم توانان و ناتوانان حرکتی)
کیت ژنوتایپینگ فاکتور PAI 1 به روش Real time PCR
کیت Real time PCR ژنوتایپینگ فاکتور MTHFR
فشارسنج دو منظوره  و کاف رک گیر
کیت ژنوتایپینگ فاکتور ترومپوفیلی 2،5 لیون به روش Real time PCR
دستگاه آرامش دهنده پا و کمر با سیستم الکترومکانیک (لم پا)
سیستم آموزش هوشمند در قالب CD آموزشی

 

جهت کسب اطلاعات از جزئیات فناوری های با ما تماس بگیرید.