افتتاح روبوشف ، اولین رستوران هوشمند ایران بر اساس فناوری و رباتیک در سعادت آباد تهران در زمستان 1395